02833332810 info@winalborz.ir

پنجره لولایی بالا بازشو کلنگی 

پنجره لولایی بازشو کلنگی به نوعی از پنجره گفته می شود که فقط از سمت بالایی با زاویه ای تعیین شده باز میشود . به طور معمول پنجره های دوجداره کلنگی به صورت کوچک ساخته می شود . در این فضاها دید زیاد اهمیتی ندارد و دلیل استفاده از این پنجره نور و تهویه هوا است و این پنجره بیشتر در سرویس ها و یا در راهرو ها مورد استفاده قرار میگیرد .که توانایی خروج سریع بخار را از سرویس های بهداشتی و حمام ها دارد .