02833332810 info@winalborz.ir

پنجره بالا باز شو کلنگی

پنجره لولایی بالا بازشو کلنگی دوجداره UPVC

پنجره لولایی بازشو کلنگی به نوعی از پنجره گفته می شود که فقط از سمت بالایی با زاویه ای تعیین شده باز میشود . به طور معمول پنجره های دوجداره کلنگی به صورت کوچک ساخته می شود . در این فضاها دید زیاد اهمیتی ندارد و دلیل استفاده از این پنجره نور و تهویه هوا است و این پنجره بیشتر در سرویس ها و یا در راهرو ها مورد استفاده قرار میگیرد .که توانایی خروج سریع بخار را از سرویس های بهداشتی و حمام ها دارد .